Samisk samling

I Namdalen har disse folkebibliotekene samisk samling:

Grong
Høylandet
Lierne
Namsskogan
Nærøy
Røyrvik
Snåsa

Størst er samlingene i Røyrvik og Snåsa som har 500-600 enheter hver.
Samlingene her består av bøker på norsk, samisk og sørsamisk, tidsskrifter, filmer og musikk. Ved innkjøp vektlegges sørsamisk språk og innhold.

Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
har også en samisk samling. På fylkesbibliotekets hjemmeside kan man også gå inn på ”Sørsamiske ressurser” og få opp samiske lenker.

Den sørsamiske bok- og kulturbussen Gærjah 
betjener fem av namdalskommunene. Nettadresse http://www.nfk.no/gsj

Sametingets bibliotek
tar imot depotønsker fra folkebibliotek. Henvend deg til ditt bibliotek hvis du ønsker at de skal ha et depot derfra.

Samien Sijte
 er et sørsamisk museum og kultursenter som ligger i Snåsa. De har salg av bøker og musikk med sørsamisk relevans. Nettadresse: http://www.saemiensijte.no/

Reklamer
%d bloggere like this: