Kombinasjonsbibliotek

Et kombinasjonsbibliotek er et bibliotek der en folkebibliotekavdeling deler lokaler med skolebibliotek og har stor grad av felles tjenester. Det er mange mulige kombinasjoner. Det kan være folkebibliotek, filial eller hovedbibliotek, sammen med grunnskole; folkebibliotek sammen med videregående skole, eller 3-kombinasjon – folkebibliotek sammen med både grunnskole og videregående skole.

Denne løsningen krever en klar forståelse fra begge parter av hvordan de ulike bibliotekfunksjonene skal ivaretas. Boksamlingen fremstår som regel som en enhet.

Hvordan det rent praktiske samarbeidet løses er forskjellig. Noen steder deler de bare lokale, mens alle rutiner – utlån, tilvekst og statistikk drives parallelt. Andre steder drives begge bibliotekene av folkebibliotekets personale.

Det bør utarbeides en samarbeidsavtale mellom folkebiblioteket og skolen.

Oppgavene til folkebiblioteket og skolebiblioteket er likt. Begge skal kunne finne informasjon til elever/publikum, være en opplæringsarena, kultursenter og ikke minst skal det stimuleres til økt leseinteresse. Det som skiller disse to bibliotektypene ligger i hver sin særlov, «Lov om folkebibliotek» og «Opplæringsloven».

Reklamer
%d bloggere like this: