Dataopplæring/seniorsurf

Dataopplæring/SeniorSurf
Mange bibliotek har i dag tilbud til eldre/55+ om dataopplæring.  Dette kan foregå i bibliotekets lokaler eller i samarbeid med frivilligsentraler, skoler og lignende.  Noen har regelmessige treff i form av Internettkafe hvor deltagerne får individuell hjelp etter hvor langt de er kommet med hensyn til datakunnskaper, mens andre har kurs med et bestemt opplegg.  På noen bibliotek er det er også mulighet for enkel dataopplæring og bruk av internett også for andre som trenger det.  Se nederst på siden hva ditt bibliotek tilbyr, eller ta kontakt med dem.

SeniorSurf
Hvert år arrangeres SeniorSurf-dagen i regi av Seniornett Norge over hele landet.  I de fleste kommuner kan seniorer få prøve Internett gratis og med veiledning.  Bibliotek, seniorsentre, frivilligsentraler og Seniornett-klubber stiller opp med datamaskiner og sørger for veiledning.  Foreningen Seniornett Norge har som målsetting at alle over 55 år skal ha muligheten til å bli kjent med Internett og den nye teknologien, og som et ledd i dette arrangeres hver høst en SeniorSurf-dag.  Bibliotekene har hele tiden vært grunnstammen i Seniorsurf-dagen, men Frivilligsentralene og Seniornettklubbene er kommet sterkt med de senere årene.  Seniornett Norge gir også ut Seniornett avisen med mange gode råd og tips. Ta kontakt med ditt bibliotek for nærmere opplysning eller seniornett.no  (tlf 22 42 96 26).

Tilbud i bibliotekene:

Flatanger folkebibliotek:   Ingen dataopplæring på biblioteket.

Fosnes folkebibliotek:  Ingen organisert dataopplæring på biblioteket.

Grong folkebibliotek:  Behjelpelig for de som ønsker å benytte datamaskinen på biblioteket.  Ingen organiserte tilbud.

Høylandet folkebibliotek:  Ingen tilrettelagt dataopplæring på biblioteket.

Leka folkebibliotek:  Ingen organisert dataopplæring på biblioteket.

Lierne folkebibliotek:  Ingen organiserte tilbud på opplæring, men veiledning gis fortløpende til de som trenger det.

Namdalseid folkebibliotek:  Ingen organisert dataopplæring på biblioteket.

Namsos folkebibliotek:  Arrangerer SeniorSurf-dag hver høst og har planer om å starte en seniorklubb.

Namsskogan folkebibliotek:  Dataopplæring via SeniorSurf sammen med Kulturkontoret en gang i året.

Nærøy folkebibliotek:  Samarbeid med Nærøy frivilligsentral om intensivkurs for nybegynnere og Internettkafe 1 gang pr. måned.  Arrangerer også SeniorSurf-dag.

Overhalla folkebibliotek:  Ingen organiserte tilbud, men generell dataveiledning til de som kommer på biblioteket.

Røyrvik bibliotek:  Enkel data- og internettopplæring for publikum.  I tillegg er det faste datakvelder for godt voksne annenhver onsdags kveld. Mer informasjon på bibliotekets hjemmeside.

Snåsa folkebibliotek: Arrangerer SeniorSurf med godt voksne instruktører.  Tilbud om eventuell annen dataopplæring blir annonsert.

Vikna folkebibliotek:  Arrangerer SeniorSurf-dag hver høst og Internettkafe første tirsdag i hver måned. Her får alle opplæring ut fra hva de har behov for  å lære.  I tillegg gis enkel dataopplæring til publikum som ønsker det.

Reklamer
%d bloggere like this: