Boken kommer

«Boken kommer» er et bibliotektilbud til eldre, funksjonshemmede og andre som har problemer med å besøke biblioteket selv.

Denne tjenesten finnes i noen Namdalskommuner.

Hvem kan bruke tilbudet?
Hjemmeboende eldre, langvarig syke, funksjonshemmede og institusjonsbeboere som ikke selv kan komme til bibliotek.

Hvordan blir man låner?
Ta kontakt med biblioteket i din kommune.

Hva kan man låne?
Alt det biblioteket tilbyr sine brukere. Bøker, lydbøker, musikk, filmer m.m

Hvordan fungerer ordningen?
Ordningen er gratis
Biblioteket bringer og henter bøkene hjemme hos deg.

Har du problemer med å oppsøke ditt lokale bibliotek, ta kontakt med oss. Vi vil hjelpe deg med å skaffe den litteraturen du etterspør.

Nærøy
Nærøy har en fast bibliotekar, som er ansatt for betjener disse brukerene. De kommunale institusjonene får regelmessig besøk. Da lånes det ut bøker og det blir avholdt lesestunder. Hjemmeboende får besøk ved henvendelse til biblioteket.
Nærøy folkebibliotek tlf. 74382690. E-post:biblioteket@naroy.kommune.no

Reklamer
%d bloggere like this: